Spreadsheet Solution
voor het MKB, onderwijs- en zorginstellingen

voor het oplossen van computer- en netwerkproblemen

Spreadsheet solutions


Dé oplossing voor simpele of geavanceerde programma's, gemaakt in Excel en geprogrammeerd met Visual Basic.


De toepassingen zijn:
- verlofregistratie voor het OOP op middelbare scholen, inclusief overurenberekening en toepassing keuzebudget-uren op basis van
  de huidige CAO VO 2022-2023.
- berekeningsprogramma's voor gemeentelijke sociale diensten, met name "Brutering vordering" en "Registratie inkomsten"; deze programma's worden door
  gemeentes nog steeds beoordeeld als zeer gebruiksvriendelijk en zeer betrouwbaar;
- registratieprogramma's voor metingen van medische-, sportieve- of registratieve aard, waarbij tabellen en grafieken de metingen visueel ondersteunen;
- offerte- en factureringsprogramma's voor bedrijven.


Verlofregistratie

Ook voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel in het middelbaar onderwijs is een goede registratie van snipperdagen, overuren, leeftijdsuren en overige toegekende CAO-uren van groot belang.
SVK Products heeft hiervoor het Excel-programma “Verlofregistratie” gemaakt dat deze gegevens gemakkelijk kan bijhouden.
Alle CAO-wijzigingen zijn in deze verlofkaart verwerkt.
De bijzonderheden van dit programma zijn:

  • de verlofkaart beslaat 6 kalenderjaren
  • per medewerker is een aparte verlofkaart
  • per medewerker kunnen meerdere contracten ingegeven worden (b.v. in verband met wijziging van het aantal uren in dienst)
  • de uren worden op basis van de ingebrachte gegevens berekend, ook keuzebudget-uren worden hierin meegenomen
  • wijzigingen in de CAO kunnen eenvoudig worden verwerkt, zoals wijziging van het aantal verlofuren of keuzebudget-uren per jaar

Huidige gebruikers zijn zeer tevreden over het programma, met name over de correctheid van de berekeneningen en de gebruikersvriendelijkheid.


SVK Products biedt allerlei Excel-oplossingen aan.

Alle programma's zijn gemaakt in Excel. “Maar dat kan ik ook” hoor ik u zeggen.
Maar wat voor handelingen en berekeningen moet u dan wel niet toepassen om het gewenste resultaat te verkrijgen? En kunnen de gebruikers hier wel mee overweg? En hoe zit het met de beveiliging van het programma? En hoe zit het met het maken een backup? En als deze teruggezet moet worden?

Allemaal vragen waarop SVK Products het antwoord heeft.

De Excelprogramma's worden speciaal voor u op maat gemaakt.
Uiterlijk blinken de programma's uit in eenvoud, de verwerkingen vinden achter de schermen plaats. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruiker alleen die velden kan invullen die daarvoor bestemd zijn. Via aanwijsknoppen worden de programma's doorlopen. Je komt dus altijd bij de goede schermen.

Gebruikersgemak staat voorop. De gebruiker hoeft niet te weten wat er achter de schermen afspeelt. U wilt alleen maar het resultaat zien.

De spreadsheetprogramma's worden gemaakt tegen een vooraf afgesproken prijs.